Konig Taxaties (WOZ)

Konig Taxaties is vanaf 1991 toonaangevend actief in de WOZ markt.

De juiste WOZ-waarde wil iedereen!

Niet alleen de belastingbetaling betaler wil een juiste WOZ-waarde maar zeker ook de gemeenten.

En dat is best lastig. Elk jaar hebben gemeenten maar weinig budget beschikbaar voor de vaststelling van de WOZ-waarde voor alle objecten binnen de gemeentegrens.  En dat is een lastige klus. En gemeenten doen dat over het algemeen zeer consciëntieus. Maar foutloos gaat het niet. En dat is niet zo erg want de belastingplichtige kan immers bezwaar maken tegen de vastgestelde waarde en zo nodig zelfs in beroep gaan.  Dit zijn instrumenten om de WOZ-waarden in Nederland op een kwalitatief hoog niveau te houden en dat is fijn.

Een te hoge WOZ-waarde kan u toch veel geld kosten!

Omwille van een vermeende goede relatie met de gemeente en/of het relatieve kleine bedrag aan de kostenkant van de winst- en verliesrekening, laten veel bedrijven het er maar bij zitten en accepteren zonder tegensputteren de vastgestelde WOZ-waarde. En dat is jammer. Ook voor de gemeente!

Wij, Konig WOZ, zouden graag uw vastgestelde WOZ-waarde bekijken.

Konig WOZ zou graag uw WOZ-waarde aan een snelle, eerste analyse onderwerpen. Door onze ervaring kunnen wij dan wel zien of de WOZ-waarde wel of niet juist is vastgesteld en of het de moeite waard is om voorafgaand aan de nieuwe WOZ-waardevaststellingsronde met de gemeente om te tafel te zitten om tot een juiste, door beide partijen, geaccepteerde juiste waarde te komen. En in geval de WOZ-beschikking al bij u is bezorgd, kunnen wij voor u bezwaar maken en op deze wijze tot de juiste waarde komen. Helaas is de vaststelling van de WOZ-waarde vaak een complexe klus. Zowel op juridische als taxatietechnische punten kunnen er veel fouten insluipen.

Konig WOZ

De mensen achter Konig WOZ zijn reeds vanaf 1991 betrokken bij de waardevaststelling ten behoeve van de gemeentelijke belasting. Wij hebben het bedrijf opgericht en geleid.  Voor veel gemeenten hebben wij de grootschalige waardevaststelling verzorgd. Wij vertegenwoordigden één van de allergrootste bedrijven in deze branche, tijdens de invoering van de wet WOZ. Wij weten dus hoe een gemeente denkt en te werk gaat bij de vaststelling van de WOZ-waarden. En dit is belangrijk. Wij respecteren het werk van de gemeenten en het kost ons, over het algemeen, geen moeite om in een harmonieuze samenwerking met de gemeente, te komen tot de vaststelling van de juiste waarde. Ondanks dat wij een bezwaarprocedure en zelfs een beroepsprocedure niet uit de weg gaan, blijkt dit veelal niet nodig te zijn.

Het belang van de juiste WOZ-waarde

Die is groot. De waarde wordt jaarlijks bijgesteld. Als er een fout in de waarde is geslopen, blijft dat elk jaar weer terugkomen omdat er wordt voortgebouwd op een verkeerd uitgangspunt. En een foutieve WOZ-waarde komt dus nogal eens voor. En dat kost uw bedrijf dus elk jaar weer onnodige belastinggelden. Zonde en onnodig!

Wij gaan graag voor u aan de slag!

Konig WOZ staat voor:

  • Veel kennis en ervaring opgedaan in de vaststelling van de WOZ-waarde.
  • Gaan voor de juiste WOZ-waarde.
  • In stand houden van een goede relatie met gemeente door een redelijke en constructieve  opstelling.
  • Diverse mogelijke vergoedingsmodellen. Altijd passend voor u en met een zeer grote waarschijnlijkheid op financieel voordeel voor u. U wordt er in ieder geval nooit minder van!

Voor informatie:

Peter Konig (+31) 06 53 396 466

Hans Konig (+31) 06 51 422 961

mark-449362__340