Konig Groep

Konig Groep bestaat reeds vanaf 1991. Zij begon in de wereld van de lokale belastingen; m.n. nam de groep grootschalige herwaarderingsprojecten aan. herwaarderingsprojecten in het kader van de wet WOZ en de voorloper van de wet. In deze dienstverlening is de Konig Groep nog altijd actief onder de naam Konig Taxaties.

Konig Groep exists since 1991. It started in the world of local taxations, more specifically the group participated in large scale revaluation projects.

Peter en Hans Konig houden zich met deze dienstverlening binnen de groep bezig.

Water, Simple and Mysterious

Peter and Hans Konig play a service role within the group.

In een latere fase (begin 2016) zijn er diensten/producten ten behoeve van de drinkwatervoorziening wereldwijd bijgekomen. Binnen deze dienstverlening zijn Bert Mulder en Hans Konig actief.

At a later stage (early 2016) services and products in the field of drinking water solutions were added. Within this part of the group Bert Mulder and Hans Konig are active.

Bert Mulder (drinking water expert)
Hans Konig
CEO

.

Hans Konig vervult met enige regelmaat ook functies als interim manager (algemeen management) en/of individuele coaching van managers in allerlei branches.

On a regular basis Hans Konig takes up a role as an interim manager (general management) or as an individual coach in several industries.